Jogimegoldások

Kártérítés

A közúti balesetekből fakadó károkat a vétkes gépjárművezető felelősségbiztosítója téríti meg. A baleseti kártérítés igénylése kapcsán  figyelemmel kell lenni arra, hogy végső soron a biztosító társaságok üzleti érdekeltségű cégek, akiknek bevételeik és kiadásuk egyensúlyára törekedni kell, így nyilvánvaló, hogy csak azon károkat fizetik ki, amelyek vagy teljes mértékben meggyőzően alátámasztottak, vagy pedig bírói ítélet született bennük. Éppen ezért, néhány egyéni próbálkozástól eltekintve a magyar médiában igen kevés adat és felvilágosítás található arról, hogy egy balesetben személyi sérülést szenvedő felet milyen tények alapján és legfőképpen milyen összegű kártérítés illet meg. 

 

Néhány alapvető kérdésre szeretnék rávilágítani;

 

Elsősorban a balesetet szenvedett fél teljes baleseti kártérítésre jogosult. Ezért egy baleset kapcsán sérült személy jogosult a baleset során viselt ruházata, értéktárgyai, elveszett, eltűnt, vagy megsemmisült dolgai értékének megtérítésére. Amennyiben betegápolásra szorul, úgy a kórházi látogatások, kórházi élelemkiegészítés, a család által végzett ápolás, gondozás költsége szintén megilleti, valamint megilleti a lábadozás alatti szórakozás, művelődés, utazás költsége ugyanúgy, mint a bármilyen jogcímen megállapítható bér, vagy jövedelemkiesés is. Mindenképpen szükséges rámutatni, hogy a baleset bekövetkeztetől számítottan akkor jár el helyesen a károsult, ha valamennyi költsége vonatkozásában bizonylatot, számlát tesz el, minden tételről, amelyet a későbbiekben követelhet. 

Mindezekre figyelemmel a kárigények érvényesítésekor a precíz elszámolást, dokumentálást és az egyezség és a per közötti felelős megalapozott döntést javaslom annak érdekében, hogy a kártérítés tényleg alkalmas legyen a sajnálatosan kialakult helyzet okozta valamennyi kár kiegyenlítésére.

 

Ha kártérítési igénye van mielőtt döntene, megéri szakemberrel megbeszélni a lehetőségeit. Ez szinte minden esetben megtérül, sőt…

Scroll to Top