Jogimegoldások

Közlekedési ügyek

A védelem ellátása a közlekedési büntető ügyekben nagyon komoly, jogon túli, műszaki technikai ismereteket is igényel. Minden baleset során nyomok keletkeznek, rögzítésre kerülnek olyan műszakilag nehezen cáfolható, a balesetre jellemző adatok, amelyek ismerete nélkül az ügyvéd nem képes eredményes munkát végezni, csak a szerencse lehet segítségére, nem pedig a tudás.

Autóversenyzőként, az átlagost meghaladó műszaki és vezetéstechnikai ismereteim vannak, amelyeket hosszas elméleti képzéssel erősítettem meg, így képes vagyok a közlekedési szituációkat értékelni, a műszaki szakértők véleményét felelősséggel és kritikával értelmezni, adott esetben az ügyfelem számára kedvezőbb megítélését elősegíteni. A közlekedés ügyek sajátja hogy nagyon megfontolt nyilatkozatokat igényel mind az ügyvédtől, mind az ügyféltől, ezért a az esemény megtörténtét követően minél hamarabb célszerű a személyes konzultáció, és az eset áttekintése.

Mivel minden baleset nyomokkal jár, amelyeket rögzítenek, többször előforduló eset a gyakorlatban, hogy az ügyfél nem tulajdonít jelentőséget bizonyos vitathatatlan jeleknek, ezért olyan nyilatkozatot tesz amivel látszólag menti magát, de valójában a szavahihetőségét veszti el. Erre kell a legjobban vigyázni, mert tapasztalatom az, hogy a balesettel érintett személy élményei és megélése sokszor nagyon távol állnak a baleset valódi  mechanizmusától és ez számos negatív következménnyel jár.

Ezen okból, akár az is felmerülhet a hatóságokokban, hogy szándékosan állít valótlant. Ennek elhárítása csak egy gondos előkészítéssel, az ügy részleteinek megismerésével és megfelelő taktikai felkészüléssel történhet meg.

 

 

Gyakori megbízások

Minden ügyfelemet óvom attól hogy megfontolatlanul, indulatból, ügyvéddel való konzultáció nélkül tegyen vallomást a hatóságok előtt. Egyre többen tudják, -meg is erősítem- hogy minden hatóság előtt joga van mindenkinek, hogy megtagadja a vallomástételét addig, amíg ügyvéddel nem konzultált.

Tudásomat annak szolgálatába állítom hogy a többletismereteimet az eredményes védelem ellátására fordítsam.

Scroll to Top