Jogimegoldások

Pénzügyi és adójog

Irodám profiljába tartozik az adóhiánnyal, költségvetési csalással, illetőleg az adózás rendjének megsértésével kapcsolatos ügyek képviselete is. 

Ezen eljárások során használt veszem a posztgraduális képzésemben szereplő bankszakjogászi szakvizsgámnak, és az ott megszerzett ismereteknek. Képviselem ezen ügyekben Ügyfelem pénzügyi és jogi helyzetét és ennek adó-vonzatait. Az ezzel kapcsolatos eljárásokban hatékony megoldást nyújtok. Az adóhatósággal kapcsolatos eljárások során, polgári-peres, közigazgatási és büntető vetületekben is jelentős felhalmozott tapasztalattal bírok a képviselet ellátása körében. 

Ezen ügyekben is alapszabály hogy az ügy első bírája az ügyvéd. Ne tegyen nyilatkozatot mindaddig amíg személyesen az összes iratot és bizonyítékot át nem vizsgáltam és a közös stratégiát ki nem alakítottuk.

 

Scroll to Top